×
Wybierz język
 

24 czerwca 2020
#stopturow
 

PGE odbiera regionowi szanse rozwoju

PGE nie odpuszcza i wszystkimi siłami broni dalszej eksploatacji odkrywki Turów, ignorując jej wpływ na wody i środowisko. Władze spółki przyznają, że odchodzenie od węgla jest konieczne, choćby z przyczyn ekonomicznych, a jednocześnie obstają przy kontynuowaniu wydobycia w regionie Bogatyni. Tym samym blokują możliwość pozyskania przez lokalną społeczność pieniędzy na sprawiedliwą transformację.

1. Przedstawiciele 3 państw wzięli udział w konsultacjach

22 czerwca zakończyły się konsultacje „Wstępnego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej stwierdzonych na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry na potrzeby trzeciego cyklu planowania zgodnie z RDW”. Organizacje, instytucje, obywatele i organy samorządowe z Polski, Czech i Niemiec złożyły swoje uwagi, podkreślając negatywny skutek oddziaływania kopalni odkrywkowej Turów na stan wód w trzech państwach. Podkreślono, że działalność tej i innych odkrywek w regionie to problem międzynarodowy, zarówno jeśli chodzi o poziom wód gruntowych, jak i ich zanieczyszczenie (m.in. kwasem siarkowym i metalami ciężkimi).

Uczestnicy postępowania dowodzili, „że oddziaływanie kopalni Turów negatywnie wpływa na stan ilościowy zbiorników wód podziemnych w całym dorzeczu, tj. w Polsce, Czechach i w Niemczech. [...] Ze względu na działalność górniczą w Polsce, na terytorium Republiki Czeskiej i Niemiec nie jest możliwe osiągnięcie dobrego stanu ilościowego dotkniętych nią jednolitych części wód podziemnych do 2027 r. i istnieje ryzyko dalszego pogłębiania się problemu”.

Fundacja wniosła o włączenie negatywnego wpływu kopalni Turów na stan ilościowy wód podziemnych do problemów o znaczeniu ponadregionalnym i o przejęcie przez MKOO głównej roli w rozwiązaniu tego ponadregionalnego problemu. „Rozwiązanie problemu nie może być pozostawione wyłącznie dwustronnym komisjom ds. wód transgranicznych, ponieważ nie mają one uprawnień do formułowania międzynarodowego planu dorzecza Odry”.

Źródło:

 1.  http://www.mkoo.pl/

2. Turów drenuje Saksonię

Najnowsza ekspertyza wykonana przez hydrogeologa dr. Sylwestra Kraśnickiego wskazuje, że Turów kradnie wodę nie tylko Czechom, ale i Niemcom. Kraśnicki w związku z planowaną rozbudową kopalni zbadał jej transgraniczny wpływ na ilość i jakość wód gruntowych. Z badań wynika, że ​​postępuje zarówno drenaż niemieckiej części dorzecza Żytawy, jak i bezpośrednie zanieczyszczenie metalami ciężkimi cieków wodnych, takich jak Nysa i Odra.

Daniel Gerber, niemiecki rzecznik grupy parlamentarnej ds. energii i środowiska oraz członek komisji ds. energii, ochrony klimatu, środowiska i rolnictwa wyjaśnia:

„Badanie pokazuje wyraźny związek między obniżeniem wód gruntowych a działalnością wydobywczą w kopalni Turów. Liczby są przerażające. Wody gruntowe w regionie przygranicznym spadły już o 40 metrów. Głębsze warstwy skał, które były wodonośne, zostały całkowicie osuszone w ciągu zaledwie 30 lat”.

Badanie Kraśnickiego, to kolejny dowód, że Żytawę dotyka kryzys wodny. Kryzys klimatyczny i dalsze osuszanie terenu przez kopalnie odkrywkowe, będą nasilać te problemy.

Niemiecka eurodeputowana Anna Cavazzini komentuje:

„Wyniki tych badań dają nam po raz pierwszy kompleksowy wgląd zarówno w saksoński, jak i międzynarodowy wymiar Turowa. Efekty wydobycia odkrywkowego nie kończą się na granicy. Zagrożenie skażeniem przepływa rzekami przez granice państw”.

Źródła:

 1. https://www.annacavazzini.eu/braunkohletagebau-turow-graebt-sachsen-das-wasser-ab/
 2. https://greenpeace.berlin/wp-content/uploads/2020/06/%C3%9Cbersetzung-Studie-Sylwester-Kra%C5%9Bnicki-zur-deutschen-Grundwassersituation-durch-Erweiterung-des-Tagebaus-Tur%C3%B3w.pdf
 3. https://www.radiolausitz.de/beitrag/warnung-vor-tagebau-erweiterung-bei-zittau-648047/
 4. https://www.l-iz.de/wirtschaft/metropolregion/2020/06/Der-polnische-Braunkohletagebau-Turow-graebt-der-Region-Zittau-das-Wasser-ab-336789

3. Trwa bitwa na petycje

14 lipca Komisja Petycji planuje rozpatrzenie czeskiej petycji  w sprawie niebezpieczeństwa utraty wody pitnej w regionie Libereckim w związku z rozbudową kopalni węgla brunatnego w Turowie. Tymczasem do Komisji wpłynęła kolejna petycja, tym razem złożona przez lokalnych samorządowców z Polski i wspierana przez PGE, przeciwko zamknięciu kopalni i elektrowni Turów w Bogatyni. Prawdopodobnie zostanie ona rozpatrzona na tym samym posiedzeniu Komisji Petycji.

Przedstawiciele władz samorządowych wyrazili „zaniepokojenie  działaniami  naszych czeskich  sąsiadów,  których  celem  jest  doprowadzenie  do zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów”. Obawiają się, że może dojść do zamknięcia kopalni i elektrowni oraz likwidacji miejsc pracy.

Samorządy ignorują głosy organizacji pozarządowych, które od ponad dwóch lat próbują przekonać powiat Zgorzelecki i Bogatynię, że najlepszym gwarantem zatrudnienia w regionie będzie skorzystanie ze środków unijnych na zieloną transformację.

PGE obstając przy przedłużeniu koncesji dla Turowa, odbiera regionowi Bogatyni szansę na rozwój i odpowiednie przygotowanie do nieuniknionej transformacji. Jeśli władze samorządowe odpowiednio wcześnie nie zrozumieją, że węgiel nie ma przed sobą przyszłości, obudzą się z przysłowiową ręką w nocniku. PGE prędzej czy później zostanie zmuszone do zamknięcia kompleksu ze względów ekonomicznych. A konsekwencje ignorancji samorządowców i spółki energetycznej najmocniej odczują mieszkańcy regionu.

Tymczasem z ekspertyzy prof. Jana Popczyka wynika, że zielona transformacja w regionie jest możliwe i zapewni więcej miejsc pracy, niż obecnie daje kompleks Turów.

Źródła:

 1. https://bogatynia.pl/content/view/full/78613 
 2. http://ppte2050.pl/platforma/

4. PGE próbuje udowodnić, że Turów nie ma wpływu na wody

Polska Grupa Energetyczna robi wszystko, aby udowodnić, że Turów nie ma wpływu na stan wody w Czechach i Niemczech i zaprzecza danym opartym o rzetelne badania. Sponsorowany przez PGE portal Cire zamieścił 22 czerwca 2020 r. raport, zawierający tezę, że „kopalnia Turów ma znikomy wpływ na warunki hydrologiczne po stronie czeskiej”. Z artykułu Cire wynika, że „wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do spółki PGE GiEK z Grupy PGE”.

„Jednak w świecie zmodyfikowanym przez działalność człowieka oraz zmiany klimatyczne, susze spowodowane są ich łącznym oddziaływaniem” - czytamy w raporcie. Nie wspomniano w nim jednak o tym, że jednym z głównych winowajców zmian klimatycznych jest węgiel. Kopalnia i elektrownia Turów przyczyniają się wprost do pogłębienia kryzysu klimatycznego poprzez emisję ogromnych ilości dwutlenku węgla. W okresie 2020 r. – 2038 r. spalanie węgla wydobytego w kopalni Turów spowoduje emisję co najmniej 10,3 mln ton CO2 rocznie.

Co więcej, autorzy raportu przebadali wpływ zmian klimatu na stan wód powierzchniowych, a nie badali wpływu na wody podziemne, ani wpływu samej odkrywki Turów na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Pomimo to używają wyników swoich analiz, by zanegować  w oczach polskiej opinii publicznej  wyniki badań pokazujące negatywne oddziaływania Turowa na wody.

W raporcie nie wspomina się także o tym, że odkrywka zanieczyszcza wody metalami ciężkimi. Kopalnia Turów odprowadza do wód liczne toksyczne pierwiastki, a wśród nich rtęć (ponad 330 kg w 2017 roku, z czego ok. 100 kg do wód i ziemi). Rtęć jest jedną ze szczególnie toksycznych substancji, która podlega bioakumulacji i jej wyeliminowanie ze środowiska wodnego jest jednym z celów Ramowej Dyrektywy Wodnej         

PGE jest spółką skarbu państwa i polskie władze z uporem bronią jej interesów. Opublikowany przez państwowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej raport trudno uznać więc za obiektywny. Choć instytucja cieszy się renomą, rzetelność raportu budzi wątpliwości, zwłaszcza że próbuje się go użyć do zaprzeczenia innym badaniom poświęconym wpływowi odkrywek na stan wód. 

Badania dotyczące wpływu Turowa na stan wód i środowisko:

 1. http://plapdp.cz/PDP_LNO/II/1_TEXTOVA_CAST/LNO_II_TEXT.pdf
 2. https://greenpeace.berlin/wp-content/uploads/2020/06/%C3%9Cbersetzung-Studie-Sylwester-Kra%C5%9Bnicki-zur-deutschen-Grundwassersituation-durch-Erweiterung-des-Tagebaus-Tur%C3%B3w.pdf

Inne źródła:

 1. https://www.cire.pl/item,200277,1,0,0,0,0,0,niezalezna-opinia-imigw-pib-kopalnia-turow-ma-znikomy-wplyw-na-warunki-hydrologiczne-po-stronie-czeskiej---.html
 2. https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F1%252F2020%252Fuwarunkowania_klimatyczne.pdf

5. Turów czy zielone PGE?

PGE obstaje przy wydobyciu z Odkrywki Turów do 2044, choć jednocześnie przyznaje, że węglowe aktywa utrudniają pozyskanie finansowania i ubezpieczenia dla PGE na rozwój grupy.

– Ze względu na to, że według UE węgiel jest paliwem schodzącym, posiadając dziś źródła węglowe, mamy utrudniony dostęp do finansowania nowych inwestycji z zewnątrz. Banki nie finansują tych opartych na paliwie węglowym, ale nie chcą też wspierać niskoemisyjnych przedsięwzięć w koncernach, które mają aktywa węglowe. Mamy również problem z ubezpieczycielami. PZU na razie nie odmawia nam gwarancji, ale ma wielu reasekuratorów z zagranicy, głównie z Wielkiej Brytanii, i oni robią problem z akceptacją dla koncernów takich jak nasz – przyznał prezes spółki Wojciech Dąbrowski.

Źródło:

 1. https://wyborcza.pl/7,155287,26033380,przygraniczny-konflikt-o-gigantyczna-kopalnie-zaostrza-sie.html

 

×
 
stopturow
W 2016 r. w kopalni Turów doszło do katastrofy. Na zwałowisku odpadów powydobywczych osunęła (...)
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od (...)
18 października 2021 odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym (...)
Naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przeanalizowali przyszłość kompleksu energetycznego Turów. Dni energetyki opartej (...)
Liderzy górniczych związków zawodowych protestują dziś (22 października) pod siedzibą europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w (...)
Zakończone wybory w Czechach zapewne, wbrew zapowiedziom polskiego rządu, wcale nie przyniosą nagłego zwrotu (...)
Trwają wybory parlamentarne w Czechach (8-9 października). Jeżeli nowy rząd będzie bardziej progresywny w (...)
Fundacje z Polski, Czech i Niemiec złożyły uwagi do projektu drugiej aktualizacji Planu gospodarowania (...)
więcej
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-09-09
Dla życia bez węgla
2021-08-18
Turów rowerm - dla odejścia od węgla w transgranicznym regionie
2021-08-11
Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości: Turów musi przestać działać najpóźniej (...)
2021-07-28
Blok 7 w Turowie. Czy będą kolejne wyłączenia?
2021-07-20
Koszty trwania przy węglu
2021-07-08
Nikłe szanse na szybkie zakończenie sporu
2021-07-02
List do Virginijusa Sinkevičiusa
2021-06-11
Polska musi pokazać dobrą wolę w negocjacjach
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-28
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-26
Problem z Turowem i polskim węglem – 10 faktów
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-17
Czemu palicie naszą przyszłość?
2021-05-07
Koncesja, która zniszczy region
2021-04-28
PGE manipuluje danymi na temat Turowa. Poznaj fakty
2021-04-23
OZE może być przyszłością Turowa
2021-04-19
Do skargi na Turów mogą przystąpić kolejne kraje
2021-04-13
Polska odpowiedź na czeski wniosek
2021-04-01
Polska nie wyciągnie ręki do sąsiadów
2021-03-18
Eskalacja konfliktu
2021-03-09
Jak uratować Opolno-Zdrój?
2021-03-09
Dziś pracujemy nad tym co będzie za 10 lat
2021-03-08
Polska zaskarżona do TSUE. I co dalej?
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy za arogancję (...)
2021-02-17
Ostatni gest dobrej woli
2021-02-08
Dość arogancji PGE
2021-02-03
Koncesja dla Turowa do 2044 roku. Po raz kolejny za (...)
2021-01-27
PGE vs reszta świata
2021-01-21
Mieszkańcy niemieckiej Żytawy skarżą Polskę do Komisji Europejskiej
2021-01-12
Sztuczne podtrzymywanie węglowej agonii
2020-12-21
Otwarte drzwi do Trybunału Sprawiedliwości
2020-12-10
Czechy: Polska odpowiedź w sprawie Turowa jest nie do przyjęcia
2020-12-08
Turów zagraża naszemu dziedzictwu kulturowemu
2020-12-01
Twitter ćwierka o Turowie
2020-11-27
Presja ma sens. MKOO uznało Turów za problem międzynarodowy
2020-11-17
Problem większy niż Pałac Kultury
2020-11-09
Działalność Turowa sprzeczna z zasadami przezorności i prewencji
2020-10-21
W Niemczech coraz głośniej o Turowie
2020-10-15
Kto zapłaci za wodę dla odkrywki Turów?
2020-10-08
Czy Polskę czeka Trybunał Sprawiedliwości za nierentowną odkrywkę?
2020-09-29
PGE musi zacząć grać w otwarte karty
2020-09-23
PGE w rozkroku
2020-09-14
Ramię w ramię przeciwko odkrywkom. Relacja wideo z protestu.  
2020-09-09
Solidarnie przeciwko odkrywce Turów. Międzynarodowy protest na kajakach
2020-08-06
Sporu o Turów ciąg dalszy
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe