×
Wybierz język
 

8 lutego 2021
#stopturow
 

Dość arogancji PGE

Mieszkańcy Saksonii i Kraju libereckiego mają dość zuchwałości PGE, która lekceważy kolejne skargi płynące do Komisji Europejskiej. Spółka nie zważa ani na opinię KE w sprawie procedury koncesyjnej dla Turowa, ani na politykę klimatyczną Wspólnoty. Ignoruje coraz liczniejsze badania i ekspertyzy jasno podkreślające negatywny wpływ odkrywki na wody i klimat. Kolejny raz po cichu rozpoczęła starania o koncesję, wykluczając z dialogu zainteresowane strony. Mieszkańcy regionu wydają się jednak zdeterminowani do walki z nieuczciwą spółką. 

1. Czesi wzywają rząd do wniesienia pozwu

PGE stara się o przedłużenie koncesji do 2044 roku. Wszystko, podobnie jak rok temu, odbywa się po cichu, za plecami opinii publicznej i najbardziej zainteresowanych grup. Spółka rozpoczęła postępowanie koncesyjne w czasie, kiedy Komisja Europejska rozpatrywała czeską skargę na działalność odkrywki. Nie informuje też opinii publicznej ani sąsiedzkich krajów o swoich działaniach, chociaż KE podkreśliła, że w poprzednim postępowaniu koncesyjnym dla Turowa „polskie władze nieprawidłowo zastosowały przepisy dyrektywy w sprawie dostępu do informacji, w odniesieniu do informowania opinii publicznej i państw członkowskich uczestniczących w konsultacjach transgranicznych”.

Czesi mają dość arogancji władz spółki i rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją swojego rządu o pozwanie Polski do TSUE. Przypomnijmy, po wydaniu przez Komisję Europejską uzasadnionej opinii w sprawie odkrywki Turów, rząd czeski może złożyć na Polskę skargę o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ponieważ strona Polska nie robi nic, by polubownie zakończyć spór, do pozwu zapewne wkrótce dojdzie. Być może przyspieszy go determinacja mieszkańców regionu Libereckiego i ekologów, którzy podpisują się pod apelem: https://www.spoluproklima.cz/stopturow/

2. Geologowie potwierdzają wpływ Turowa na wody podziemne

W czeskim dzienniku Aktuálne ukazał się wywiad z prezesem Czeskiego Towarzystwa Geologicznego. Zdeněk Venera odpowiada w nim na pytania dotyczące wpływu odkrywki  Turów na wody. Zaobserwował on spadek wód gruntowych w Czechach, którego tak obawiają się mieszkańcy regionu Libereckiego. Podkreślił, że „w sąsiedztwie kopalni Turów znajduje się kilka różnych kolektorów na terenie Czech (warstw wodonośnych) [...]. W tych głębszych, gdzie opady deszczu i śniegu mają znikomy wpływ, w 2020 roku zanotowaliśmy spadek poziomu wód gruntowych nawet o osiem metrów. W sumie od połowy lat 80. do 2019 roku woda obniżyła się o 60 metrów”.

„Jeśli chodzi o głębsze kolektory, to mamy do czynienia ze spadkiem wód gruntowych spowodowanym wyłącznie działalnością kopalni Turów” - zaznaczył Venera. Zmiany klimatyczne i zmniejszenie opadów, które jako główną przyczynę obniżenia zasobów wodnych przy czeskiej granicy wskazywał w swoim raporcie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej[2] mają znaczenie jedynie w odniesieniu do górnych warstw wodonośnych.

Geolog odniósł się także do kwestii skuteczności ekranu przeciwfiltracyjnego, który zdaniem PGE zabezpiecza ewentualny przepływ wody z ujęcia w czeskiej wsi Uhelna w kierunku kopalni. Zaznaczył, że pomimo iż do października ubiegłego roku ukończono budowę w 70%, woda w głębszych kolektorach nadal spadała. Wątpliwe jest więc, by ściana miała być skuteczna, ale jak podkreślił Venera, jednoznaczną ocenę będzie można postawić dopiero w momencie gdy prace zostaną skończone. Zaznaczył także, że wciąż nie wiadomo dokładnie, jak będzie przebiegała rekultywacja po zakończeniu eksploatacji.

Źródło:

  1. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/voda-z-hlubin-u-dolu-turow-mizi-jednoznacne-kvuli-polske-tez/r~c14608da618011ebb115ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2qZRFuX1Bhg4ad9yEh9UcYmYpcNvxnn5CW2EkgP8U3-Zh5cio-NUvdTQM
  2. https://pgegiek.pl/aktualnosci/niezalezna-opinia-imigw-pib-kopalnia-turow-ma-znikomy-wplyw-na-warunki-hydrologiczne-po-stronie-czeskiej-translation-en

3. Parlament Saksonii dyskutuje o Turowie

Temat Turowa coraz mocniej porusza mieszkańców i samorządowców także zza niemieckiej granicy. 4-ego lutego w parlamencie Saksonii po raz pierwszy oficjalnie omawiano temat rozbudowy kontrowersyjnej kopalni i zagrożeń dla całego Trójstyku. Zieloni wraz z Partią Lewicy zażądali od Saksonii i rządu federalnego Niemiec podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko dalszej ekspansji odkrywki.

Daniel Gerber, poseł z partii Zielonych, jeden z inicjatorów skargi złożonej pod koniec stycznia 2021 w Komisji Europejskiej, podkreślił, że ekspertyzy potwierdzają wpływ odkrywki Turów na obniżenie poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenie Nysy Łużyckiej kwaśnymi wodami kopalnianymi oraz osiadanie gruntu w Żytawie. Przywołał też badania dr. Kraśnickiego o wpływie rozbudowy odkrywki Turów na jakość wód[2], ekspertyzę niemieckiego naukowca dr. Kruppa[3] dotyczącą osuwania się gruntów rejonie Żytawy, oraz analizę wpływu rozbudowy kopalni i elektrowni w Turowie na polskie zobowiązania w zakresie ochrony klimatu prof. Karaczuna i dr Kassenberga[4].

Gerber, zwrócił uwagę, że PGE nie traktuje mieszkańców Niemiec i Czech poważnie: „teraz wyszło na jaw, że PGE 17 listopada 2020 r. oficjalnie wystąpiła o przedłużenie do 2044 roku. Znowu potajemnie. Nie informują o tym opinii publicznej ani z zainteresowanych rządów. Zrobiła to w krótkim czasie po tym, jak odbyły się rozmowy między Polską, Czechami i Komisją o możliwym porozumieniu po oficjalnej skardze. Teraz staje się jasne, z jaką zuchwałością PGE idzie naprzód. Nadszedł czas, aby UE jako strażnik traktatów pokazała temu lobby granice, które wyznacza ochrona klimatu. Naruszenie prawa UE zostało już potwierdzone przez Komisję Europejską. Mamy to czarno na białym”.

Źródło:

  1. https://www.saechsische.de/wirtschaft/umwelt/turow-grube-kraftwerk-debatte-saechsischer-landtag-zittau-grundwasser-5371734-plus.html 
  2. https://docplayer.pl/200139063-Przewidywany-wplyw-rozbudowy-odkrywki-turow-na-jakosc-i-zasoby-wod-podziemnych-i-powierzchniowych-dr-sylwester-krasnicki.html
  3. https://www.greenpeace.org/static/planet4-poland-stateless/062974b1-turow_one_pager_summary_krupp_eng.pdf 
  4. https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/publikacje?download=17:analiza-wplywu-rozbudowy-kopalni-i-elektrowni-w-turowie-na-polskie-zobowia-zania-w-zakresie-ochrony-klimatu
×
 
stopturow
W 2016 r. w kopalni Turów doszło do katastrofy. Na zwałowisku odpadów powydobywczych osunęła (...)
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od (...)
18 października 2021 odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym (...)
Naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przeanalizowali przyszłość kompleksu energetycznego Turów. Dni energetyki opartej (...)
Liderzy górniczych związków zawodowych protestują dziś (22 października) pod siedzibą europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w (...)
Zakończone wybory w Czechach zapewne, wbrew zapowiedziom polskiego rządu, wcale nie przyniosą nagłego zwrotu (...)
Trwają wybory parlamentarne w Czechach (8-9 października). Jeżeli nowy rząd będzie bardziej progresywny w (...)
Fundacje z Polski, Czech i Niemiec złożyły uwagi do projektu drugiej aktualizacji Planu gospodarowania (...)
więcej
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-09-09
Dla życia bez węgla
2021-08-18
Turów rowerm - dla odejścia od węgla w transgranicznym regionie
2021-08-11
Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości: Turów musi przestać działać najpóźniej (...)
2021-07-28
Blok 7 w Turowie. Czy będą kolejne wyłączenia?
2021-07-20
Koszty trwania przy węglu
2021-07-08
Nikłe szanse na szybkie zakończenie sporu
2021-07-02
List do Virginijusa Sinkevičiusa
2021-06-11
Polska musi pokazać dobrą wolę w negocjacjach
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-28
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-26
Problem z Turowem i polskim węglem – 10 faktów
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-17
Czemu palicie naszą przyszłość?
2021-05-07
Koncesja, która zniszczy region
2021-04-28
PGE manipuluje danymi na temat Turowa. Poznaj fakty
2021-04-23
OZE może być przyszłością Turowa
2021-04-19
Do skargi na Turów mogą przystąpić kolejne kraje
2021-04-13
Polska odpowiedź na czeski wniosek
2021-04-01
Polska nie wyciągnie ręki do sąsiadów
2021-03-18
Eskalacja konfliktu
2021-03-09
Jak uratować Opolno-Zdrój?
2021-03-09
Dziś pracujemy nad tym co będzie za 10 lat
2021-03-08
Polska zaskarżona do TSUE. I co dalej?
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy za arogancję (...)
2021-02-17
Ostatni gest dobrej woli
2021-02-08
Dość arogancji PGE
2021-02-03
Koncesja dla Turowa do 2044 roku. Po raz kolejny za (...)
2021-01-27
PGE vs reszta świata
2021-01-21
Mieszkańcy niemieckiej Żytawy skarżą Polskę do Komisji Europejskiej
2021-01-12
Sztuczne podtrzymywanie węglowej agonii
2020-12-21
Otwarte drzwi do Trybunału Sprawiedliwości
2020-12-10
Czechy: Polska odpowiedź w sprawie Turowa jest nie do przyjęcia
2020-12-08
Turów zagraża naszemu dziedzictwu kulturowemu
2020-12-01
Twitter ćwierka o Turowie
2020-11-27
Presja ma sens. MKOO uznało Turów za problem międzynarodowy
2020-11-17
Problem większy niż Pałac Kultury
2020-11-09
Działalność Turowa sprzeczna z zasadami przezorności i prewencji
2020-10-21
W Niemczech coraz głośniej o Turowie
2020-10-15
Kto zapłaci za wodę dla odkrywki Turów?
2020-10-08
Czy Polskę czeka Trybunał Sprawiedliwości za nierentowną odkrywkę?
2020-09-29
PGE musi zacząć grać w otwarte karty
2020-09-23
PGE w rozkroku
2020-09-14
Ramię w ramię przeciwko odkrywkom. Relacja wideo z protestu.  
2020-09-09
Solidarnie przeciwko odkrywce Turów. Międzynarodowy protest na kajakach
2020-08-06
Sporu o Turów ciąg dalszy
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe