×
Wybierz język
 

1 kwietnia 2021
#stopturow
 

Polska nie wyciągnie ręki do sąsiadów

Działanie Turowa po 2026 roku jest bardzo mało prawdopodobne, dowodzi think-tank Instrat. Tymczasem po sejmowym posiedzeniu komisji, które miały pochylić się nad sprawą Turowa, widać wyraźnie, że rząd będzie uparcie podtrzymywać wizję kompleksu działającego do 2044 roku. Wizję nierealną, ale zgodną z oczekiwaniami górników. Wygląda też na to, Polska nie wyciągnie ręki do sąsiadów. Do 8 kwietnia zostanie wysłany wniosek do TSUE, w którym mają zostać odrzucone argumenty strony czeskiej. 

1. Turów nie będzie funkcjonował po 2026 roku

Ukazał się nowy raport think-tanku Instrat „Droga do celu. Odejście od węgla w polskiej elektroenergetyce”. Autorzy twierdzą, że działanie Turowa po 2026 roku jest bardzo mało prawdopodobne.

W raporcie czytamy, że należąca do PGE elektrownia Turów „uzyskała przedłużenie na wydobycie węgla brunatnego do 2026 r. Decyzja ta spotkała się jednak ze sprzeciwem organizacji ekologicznych, a także Czech i Niemiec [...]. Przy tak szerokim oporze nie tylko ze strony społecznej, ale także ze strony rządów państw sąsiedzkich, należy uznać, że przedłużenie wydobycia węgla brunatnego w Turowie poza rok 2026 jest bardzo mało prawdopodobne. W związku z tym założono, że wszystkie bloki Elektrowni Turów zakończą działalność w 2026 r. Założono również, że kontrakty mocowe wygasające po roku 2025 sprzedane zostaną innym wytwórcom. Dwa kontrakty do 2028 trafiłyby do elektrowni Ostrołęka B (przedłużając obecne o 3 lata), a kontrakt 15-letni zrealizowałby blok 10 w Elektrowni Łagisza (obecnie ma on kontrakt do 2025 roku)”.

„Instalacje OZE uzupełniono magazynami energii. W związku z prawdopodobnym wyłączeniem kopalni i elektrowni Turów, zaproponowano realizację na obszarze kopalni odkrywkowej nowej elektrowni szczytowo-pompowej o mocy 2300 MW (Węgrzyn i in., 2020). Zostałaby ona uruchomiona w 2037 roku, po 11 latach napełniania zbiornika wodą z okolicznych rzek. Dodatkowo, w modelu uwzględniono rozwój bateryjnych magazynów energii – do 2030 roku osiągnęłyby one moc ponad 1 GW (samo PGE planuje 800 MW (PGE, 2020), do 2040 roku nawet 5 GW (Biznesalert.pl, 2019)".

Więcej:

  1. https://instrat.pl/odejscie-od-wegla/

2. Sejm pochyla się nad Turowem

30 marca odbyło się posiedzenie połączonych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Spraw Zagranicznych na temat działalności kopalni Turów i związanego z tym pozwu Republiki Czeskiej do TSUE.

„Niestety, już na samym początku przekonaliśmy się o złej woli ze strony "węglowej koalicji" posłów PiS, Konfederacji i Kukiz’15. Przez długi czas udział strony społecznej: stowarzyszenia EKO-UNIA, Fundacji „Rozwój TAK –  Odkrywki NIE” i Greenpeace Polska nie był pewien, ponieważ przewodniczący Komisji Energii Marek Suski mimo wcześniejszej rejestracji wykluczył te organizacje z listy uczestników. Dzięki wspólnym działaniom posłów i posłanek Partia Zieloni, Platformy Obywatelskiej, Lewicy i PSL udało się zapewnić głos przedstawicielom stowarzyszenia EKO-UNIA i Fundacji „Rozwój TAK –  Odkrywki NIE”. Jednocześnie w niedopuszczalny i jawnie wrogi sposób głosami posłów PiS, Konfederacji i Kukiz’15 Greenpeace Polska został wykluczony z obrad” – komentowała posiedzenie posłanka Partii Zielonych Małgorzata Tracz.

Dopuszczony do głosu Jakub Gogolewski z Fundacji  „Rozwój TAK –  Odkrywki NIE” zadał komisjom szereg pytań. O to czy krajowy system energetyczny jest w stanie funkcjonować w razie konieczności wyłączenia elektrowni Turów. O strukturę wiekową zatrudnienia w elektrowni i kopalni, o strukturalne rozwiązania dla spółek obecnie zależnych od kompleksu Turowskiego.

Czy w związku z zaostrzeniem konfliktu i rozwojem sporu nie byłoby właściwe zawieszenie obecnego starania PGE o uzyskanie koncesji do 2044 roku, jako gest dobrej woli? - pytał Gogolewski. Podkreślał, że i tak według planów Turów ma zostać przekazany do NABE. Niestety na żadne z pytań nie otrzymał odpowiedzi.

Radosław Gawlik z Eko-Unii wskazał szereg nieścisłości podawanych przez zwolenników kompleksu. Zwrócił między innymi uwagę, że zgodnie z danymi przedstawionymi przez PGE zatrudnionych jest tam obecnie 5,3 tys. osób, a nie jak podaje m.in. posłanka Zalewska, 80 tys. Po drugie Turów dostarcza 3,17% energii elektrycznej, a nie 8%.

Małgorzata Tracz uznała dyskusję członków komisji za mało merytoryczną. Nie wniosła nic nowego do debaty o Turowie. Można natomiast spodziewać się teraz wzrostu napięcia w relacjach międzynarodowych. Polska daleka jest od starań załagodzenia konfliktu z Czechami. – Przygotowaliśmy wniosek i odpowiedź do TSUE i tę odpowiedź wyślemy do 8 kwietnia. Mamy szereg argumentów, które odrzucają argumenty strony czeskiej – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. 

 

Więcej:

  1. https://spidersweb.pl/bizblog/turow-obrona-polskiego-rzadu/?fbclid=IwAR2NF8kNMcGTzDQd-LEqbNlADmsacVzXYqu34w3FMVQUUbZMZ8pg2DVcSsA
  2. https://www.wnp.pl/gornictwo/resort-klimatu-mamy-szereg-argumentow-odrzucajacych-czeskie-zarzuty-w-sprawie-turowa,459574.html

3. Podsycanie konfliktu

18 marca działacze Greenpeace zakończyli 30-godzinny protest w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów w Bogatyni (Dolnośląskie), w ramach którego domagali się m.in. odejścia od węgla do 2030 r.

5 dni później rozpoczął się kolejny protest. Tym razem zorganizowany przez zwolenników dalszej działalności kopalni i elektrowni. Ponad sto pięćdziesiąt samochodów blokowało przez dwie godziny wjazd do Czech w Kopaczowie, w powiecie zgorzeleckim. Akcja zorganizowana pod hasłem „Ręce precz od Turowa” miała pokazać sprzeciw górników wobec pozwu strony czeskiej i groźby zamknięcia kopalni

„Protest górników jest jednym z wielu działań w obronie kompleksu, w które angażuje się lokalna społeczność, władze samorządowe i europarlamentarzyści”. Niestety władze PGE, politycy i samorządowcy, zamiast szukać porozumienia z Czechami i możliwości załagodzenia sporu, podsycają konflikt, twierdząc, że „czeskie roszczenia są nieuzasadnione”. Mamią górników nieprawdopodobną wizją Turowa działającego do 2044 roku.

Więcej:

  1. https://zgorzelec.naszemiasto.pl/pracownicy-kopalni-protestowali-na-rondzie-w-kopaczowie-to/ar/c1-8197873
  2. https://www.stopturow.com/pl1.php?dzial=2&kat=14&art=73

4. Czy transformacja powiatu zgorzeleckiego może być sprawiedliwa?

Urząd Marszałkowski przygotował projekt Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla powiatu Zgorzeleckiego. Projekt był dyskutowany 23 marca. Szansa na to, że Komisja Europejska zgodzi się na przyznanie środków dla regionu, który wciąż nie podał daty odejścia od węgla, jest bliska zera. Ponadto projekt zawiera szereg błędów i nieścisłości.

W dokumencie czytam, że „W związku z rolą, jaką kombinat górniczo-energetyczny Turów pełni w krajowym systemie energetycznym (8% produkcji energii elektrycznej, zaopatrzenie w prąd ok. 300 tys. gospodarstw domowych)". Tymczasem w 2020 roku było to zaledwie 3,17% energii elektrycznej produkowanej w Polsce w 2020 roku.

Na str.3 znajdziemy informację: „Dolny Śląsk jako jeden z najsilniej uprzemysłowionych regionów w Polsce (31 % wartości dodanej brutto generowanej przez przemysł, opierający do tej pory ten rozwój (analogicznie jak cały kraj) na emisyjnej energetyce ze źródeł kopalnych (w Polsce ok. 77% produkcji energii elektrycznej z węgla) stoi przed ogromnym wyzwaniem transformacji i wpisaniu się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu”.

Tymczasem w 2020 roku udział mocy osiągalnych elektrowni na węgiel brunatny i kamienny spadł z 70% do 65%. To wynik budowy nowych jednostek gazowych oraz źródeł odnawialnych. Moc osiągalna elektrowni na węgiel brunatny w 2020 roku wynosiła 8,5 GW i jej udział spadł do 16,8% mocy osiągalnej w KSE.

Brakuje także informacji, które z bloków elektrowni Turów będą dalej działać po wygaśnięciu kontraktów mocowych w 2025 roku, bo wpłynie to na poziom wydobycia w odkrywce (a co za tym idzie poziom zatrudnienia) oraz na zatrudnienie w elektrowni Turów.

Więcej:

  1. https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/106508/Urzad-marszalkowski-przygotowal-plan-transformacji-dla-powiatu-zgorzeleckiego

Zdjęcie:       Kpalion, Wkimedia.Ccommons.

 

×
 
stopturow
17 stycznia 2022 r. Business Insider opublikował artykuł, w którym informuje, że Polska  zarzuca (...)
Polski ambasador w Czechach został odwołany przez premiara Morawieckiego za słowa prawdy o Turowie. (...)
Wysokość kar za nieprzestrzeganie postanowienia TSUE dotyczącego czasowego wstrzymania wydobycia w kopalni Turów przekroczyła (...)
Ministra Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, dopuściła Greenpeace do postępowania o wydanie koncesji na (...)
Czas, by polski rząd i grupa PGE zaakceptowały fakty i przestały łamać unijne prawo (...)
Podczas posiedzenia Komisji Petycji, przedstawicielka lokalnej społeczności z regionu zgorzeleckiego powiedziała, że zamknięcie Turowa (...)
W 2016 r. w kopalni Turów doszło do katastrofy. Na zwałowisku odpadów powydobywczych osunęła (...)
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od (...)
więcej
2021-10-29
Przez brak harmonogramu wyłączania węgla region zgorzelecki straci potężne środki (...)
2021-10-29
Naukowcy: nie ma przyszłości dla kopalni i elektrowni Turów
2021-10-28
Protesty związków górniczych to szantaż wobec sprawiedliwej transformacji
2021-10-11
Wybory w Czechach nie rozwiązują sporu
2021-10-08
Brak porozumienia w sprawie Turowa przed wyborami w Czechach
2021-09-24
Nie zapominajmy, że w sporze o Turów, chodzi o wodę!
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-09-09
Dla życia bez węgla
2021-08-18
Turów rowerm - dla odejścia od węgla w transgranicznym regionie
2021-08-11
Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości: Turów musi przestać działać najpóźniej (...)
2021-07-28
Blok 7 w Turowie. Czy będą kolejne wyłączenia?
2021-07-20
Koszty trwania przy węglu
2021-07-08
Nikłe szanse na szybkie zakończenie sporu
2021-07-02
List do Virginijusa Sinkevičiusa
2021-06-11
Polska musi pokazać dobrą wolę w negocjacjach
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-28
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-26
Problem z Turowem i polskim węglem – 10 faktów
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-17
Czemu palicie naszą przyszłość?
2021-05-07
Koncesja, która zniszczy region
2021-04-28
PGE manipuluje danymi na temat Turowa. Poznaj fakty
2021-04-23
OZE może być przyszłością Turowa
2021-04-19
Do skargi na Turów mogą przystąpić kolejne kraje
2021-04-13
Polska odpowiedź na czeski wniosek
2021-04-01
Polska nie wyciągnie ręki do sąsiadów
2021-03-18
Eskalacja konfliktu
2021-03-09
Jak uratować Opolno-Zdrój?
2021-03-09
Dziś pracujemy nad tym co będzie za 10 lat
2021-03-08
Polska zaskarżona do TSUE. I co dalej?
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy za arogancję (...)
2021-02-17
Ostatni gest dobrej woli
2021-02-08
Dość arogancji PGE
2021-02-03
Koncesja dla Turowa do 2044 roku. Po raz kolejny za (...)
2021-01-27
PGE vs reszta świata
2021-01-21
Mieszkańcy niemieckiej Żytawy skarżą Polskę do Komisji Europejskiej
2021-01-12
Sztuczne podtrzymywanie węglowej agonii
2020-12-21
Otwarte drzwi do Trybunału Sprawiedliwości
2020-12-10
Czechy: Polska odpowiedź w sprawie Turowa jest nie do przyjęcia
2020-12-08
Turów zagraża naszemu dziedzictwu kulturowemu
2020-12-01
Twitter ćwierka o Turowie
2020-11-27
Presja ma sens. MKOO uznało Turów za problem międzynarodowy
2020-11-17
Problem większy niż Pałac Kultury
2020-11-09
Działalność Turowa sprzeczna z zasadami przezorności i prewencji
2020-10-21
W Niemczech coraz głośniej o Turowie
2020-10-15
Kto zapłaci za wodę dla odkrywki Turów?
2020-10-08
Czy Polskę czeka Trybunał Sprawiedliwości za nierentowną odkrywkę?
2020-09-29
PGE musi zacząć grać w otwarte karty
2020-09-23
PGE w rozkroku
2020-09-14
Ramię w ramię przeciwko odkrywkom. Relacja wideo z protestu.  
2020-09-09
Solidarnie przeciwko odkrywce Turów. Międzynarodowy protest na kajakach
2020-08-06
Sporu o Turów ciąg dalszy
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe