×
Wybierz język
 

13 kwietnia 2021
#stopturow
 

Polska odpowiedź na czeski wniosek

Polska wysłała odpowiedź do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek Republiki Czeskiej o czasowe wstrzymanie działalności kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia sporu. Przekonuje, że taki środek tymczasowy „jest nieproporcjonalny i nie zapewnia właściwego wyważenia interesów”.  Do 16.04.2021 możemy spodziewać się decyzji TSUE w tej sprawie. Tymczasem PGE, która jak wcześniej twierdziła, „nie jest stroną w sporze z Czechami”, opublikowała komunikat w tej sprawie, pełen fałszywych informacji.

1. PGE nie mówi prawdy o Turowie

9 kwietnia biuro prasowe PGE opublikowało informację prasową pt. „Międzynarodowa kampania przeciwko polskiej kopalni zagrożeniem dla Europejskiego Zielonego Ładu”. Informacja zawiera szereg nieścisłości i błędnych danych.

Po pierwsze PGE twierdzi, że zamknięcie kopalni doprowadziłoby do upadku całego regionu. Z ostatniej dostępnej wersji „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2030 – Powiat Zgorzelecki” wynika jednak, że ​​zaledwie 6% mieszkańców subregionu zgorzeleckiego jest zatrudnionych w kompleksie Turów i spółkach zależnych. Rzeczywiste zatrudnienie jest jeszcze niższe. Bezpośrednio w kopalni i elektrowni zatrudnionych jest 3 500 osób, wobec 89 200 osób żyjących w powiecie zgorzeleckim.

Po drugie PGE twierdzi, że elektrownia Turów dostarcza 7% energii elektrycznej zużywanej w Polsce. Tymczasem w 2020 r. elektrownia Turów dostarczyła nieco ponad 3% krajowej energii. W 2019 r. – poniżej 3%.

Warto także zaznaczyć, że PGE nie przedstawia żadnych scenariuszy zamknięcia kopalni i elektrowni w 2026 ani 2030 roku. Uparcie stara się o uzyskanie koncesji wydobywczej do 2044. Tymczasem Krajowy System Energetyczny może bez problemu funkcjonować bez Turowa po 2026 roku. Co więcej, jak twierdzą autorzy raportu „Droga do celu. Odejście od węgla w polskiej elektroenergetyce” przedłużenie wydobycia węgla brunatnego w Turowie poza rok 2026 jest bardzo mało prawdopodobne”.

Więcej:

  1. https://instrat.pl/odejscie-od-wegla/
  2. https://www.gkpge.pl/Biuro-Prasowe/komunikaty-prasowe/korporacyjne/miedzynarodowa-kampania-przeciwko-polskiej-kopalni-zagrozeniem-dla-europejskiego-zielonego-ladu

2. Polska odpowiada

Informacja PGE ukazała się po tym jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że odpowiedź na czeski wniosek o środki tymczasowe została przekazana do Trybunału.

Polska uznała, że „że środek tymczasowy, o który wnioskuje Republika Czeska, jest nieproporcjonalny i nie zapewnia właściwego wyważenia interesów. – Jego zastosowanie naraziłoby Rzeczpospolitą Polską i jej obywateli na znaczne i nieodwracalne szkody. Wstrzymanie działalności wydobywczej w kopalni Turów, aż do wydania wyroku kończącego postępowanie główne, miałoby bowiem dotkliwe skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczące ograniczenia bezpieczeństwa energetycznego kraju – brzmi argumentacja strony polskiej” [1].

Złożenie wniosku przez polską stronę poprzedziło posiedzenie połączonych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Spraw Zagranicznych na temat działalności kopalni Turów. Podczas posiedzenia  wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio poinformował, że Polska będzie się odwoływała od czeskiego wniosku. Decyzji TSUE możemy spodziewać się w przyszłym tygodniu.

 – Brak transparentności działań rządu oraz Polskiej Grupy Energetycznej, a także brak woli pracy z Czechami, a w efekcie brak porozumienia w sprawie kopalni doprowadziły nas do obecnej sytuacji, czyli do otwartego konfliktu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej z naszym południowym sąsiadem  – mówiła podczas posiedzenia posłanka partii Zieloni Małgorzata Tracz.

Całe posiedzenie jest dostępne tu:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#493101A81D955300C12586A2004745F5

Źródła:

  1. https://biznesalert.pl/tsue-polska-europa-czechy-kopalnia-turow-energetyka/
  2. https://portalkomunalny.pl/polskie-ministerstwo-chce-odpierac-zarzuty-czechow-w-sprawie-kopalni-turow-417166/

3. Krok PGE w stronę zmniejszenia emisji

26 marca 2021 roku przedstawiciele PGE, Gminy Bogatynia i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bogatyni podpisali list intencyjny w sprawie podłączenia bogatyńskiej dzielnicy Trzciniec do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dostarczenie mieszkańcom bogatyńskiego Trzcińca ciepła wyprodukowanego w należącej do PGE GiEK Elektrowni Turów ma pomóc w redukcji smogu w mieście, do którego dochodzi z powodu nieefektywnego spalania paliw w domowych piecach. Pozostaje pytanie, czy wzięto także pod uwagę konieczność termomodernizacji budynków, aby w pełni wykorzystać potencjał tego działania? Wpłynęłoby to korzystnie na zmniejszenie emisji i zmniejszenie kosztów ogrzewania domów mieszkańców.

Więcej:

  1. https://pgegiek.pl/aktualnosci/elektrownia-turow-pomoze-bogatyni-w-walce-z-niska-emisja- i-smogiem


4. Zgorzelec na drodze do neutralności klimatycznej

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Premier Wolnego Państwa Saksonia Michael Kretschmer podpisali list poparcia obu regionów dla projektu „Neutralne klimatycznie ciepłownictwo miejskie dla całego europejskiego miasta Zgorzelec / Görlitz”.

„Projekt ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Zgorzelca i Görlitz. Stanowi wzór dla przejścia do etapu neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. i wnosi ważny wkład w rozwój strukturalny pogranicza polsko-niemieckiego [...] Zachęcone Europejskim Zielonym Ładem jako nową strategią wzrostu UE, Görlitz i Zgorzelec chcą dać dobry przykład. Celem projektu jest zaopatrzenie mieszkańców miasta partnerskiego nad Nysą w neutralne dla klimatu ogrzewanie miejskie po społecznie akceptowalnych cenach, aby znacznie zmniejszyć emisję CO2, a tym samym trwale podnieść jakość życia w regionie przygranicznym Saksonii i Dolnego Śląska”[1]. Dotychczas Zgorzelec korzystał z ciepłowni na węgiel brunatny.

Źródła:

  1. https://nagranicy.nastyku.pl/artykul/neutralne-klimatycznie-cieplownictwo-miejskie-dla-calego-europejskiego-miasta-gorlitz-zgorzelec,3480,1,d6889.html

Foto: Wikimedia Creative Commons, Attribution: Danuta B. / fotopolska.eu

 

×
 
stopturow
W 2016 r. w kopalni Turów doszło do katastrofy. Na zwałowisku odpadów powydobywczych osunęła (...)
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od (...)
18 października 2021 odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym (...)
Naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przeanalizowali przyszłość kompleksu energetycznego Turów. Dni energetyki opartej (...)
Liderzy górniczych związków zawodowych protestują dziś (22 października) pod siedzibą europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w (...)
Zakończone wybory w Czechach zapewne, wbrew zapowiedziom polskiego rządu, wcale nie przyniosą nagłego zwrotu (...)
Trwają wybory parlamentarne w Czechach (8-9 października). Jeżeli nowy rząd będzie bardziej progresywny w (...)
Fundacje z Polski, Czech i Niemiec złożyły uwagi do projektu drugiej aktualizacji Planu gospodarowania (...)
więcej
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-09-09
Dla życia bez węgla
2021-08-18
Turów rowerm - dla odejścia od węgla w transgranicznym regionie
2021-08-11
Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości: Turów musi przestać działać najpóźniej (...)
2021-07-28
Blok 7 w Turowie. Czy będą kolejne wyłączenia?
2021-07-20
Koszty trwania przy węglu
2021-07-08
Nikłe szanse na szybkie zakończenie sporu
2021-07-02
List do Virginijusa Sinkevičiusa
2021-06-11
Polska musi pokazać dobrą wolę w negocjacjach
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-28
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-26
Problem z Turowem i polskim węglem – 10 faktów
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-17
Czemu palicie naszą przyszłość?
2021-05-07
Koncesja, która zniszczy region
2021-04-28
PGE manipuluje danymi na temat Turowa. Poznaj fakty
2021-04-23
OZE może być przyszłością Turowa
2021-04-19
Do skargi na Turów mogą przystąpić kolejne kraje
2021-04-13
Polska odpowiedź na czeski wniosek
2021-04-01
Polska nie wyciągnie ręki do sąsiadów
2021-03-18
Eskalacja konfliktu
2021-03-09
Jak uratować Opolno-Zdrój?
2021-03-09
Dziś pracujemy nad tym co będzie za 10 lat
2021-03-08
Polska zaskarżona do TSUE. I co dalej?
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy za arogancję (...)
2021-02-17
Ostatni gest dobrej woli
2021-02-08
Dość arogancji PGE
2021-02-03
Koncesja dla Turowa do 2044 roku. Po raz kolejny za (...)
2021-01-27
PGE vs reszta świata
2021-01-21
Mieszkańcy niemieckiej Żytawy skarżą Polskę do Komisji Europejskiej
2021-01-12
Sztuczne podtrzymywanie węglowej agonii
2020-12-21
Otwarte drzwi do Trybunału Sprawiedliwości
2020-12-10
Czechy: Polska odpowiedź w sprawie Turowa jest nie do przyjęcia
2020-12-08
Turów zagraża naszemu dziedzictwu kulturowemu
2020-12-01
Twitter ćwierka o Turowie
2020-11-27
Presja ma sens. MKOO uznało Turów za problem międzynarodowy
2020-11-17
Problem większy niż Pałac Kultury
2020-11-09
Działalność Turowa sprzeczna z zasadami przezorności i prewencji
2020-10-21
W Niemczech coraz głośniej o Turowie
2020-10-15
Kto zapłaci za wodę dla odkrywki Turów?
2020-10-08
Czy Polskę czeka Trybunał Sprawiedliwości za nierentowną odkrywkę?
2020-09-29
PGE musi zacząć grać w otwarte karty
2020-09-23
PGE w rozkroku
2020-09-14
Ramię w ramię przeciwko odkrywkom. Relacja wideo z protestu.  
2020-09-09
Solidarnie przeciwko odkrywce Turów. Międzynarodowy protest na kajakach
2020-08-06
Sporu o Turów ciąg dalszy
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe