×
Wybierz język
dlaczego stop Turów

O Turowie

Zagrożenia

Przyszłość

Działaj

ZAGROŻENIA

 

#
 

Wydobycie i spalanie węgla brunatnego w okolicy kompleksu Turów wywiera długotrwały, szkodliwy wpływ na teren Czech, Niemiec i Polski. Obszar pogranicza, z powodu wysokiego poziomu zanieczyszczenia środowiska, nazywany jest w Czechach „Czarnym Trójkątem”. Największe szkody ponoszą zasoby wodne, które są także najbardziej zagrożonym elementem środowiska w związku ze zmianami klimatu.

 

OPÓR SPOŁECZNY

Rozbudowie i przedłużeniu eksploatacji kopalni Turów aż do 2044 roku sprzeciwiają się zagrożeni mieszkańcy Czech, którzy już teraz odczuwają negatywne skutki jej działalności. Czeskie pogranicze jest zagrożone przede wszystkim pozbawieniem dostępu do wody pitnej blisko 30.000 mieszkańców. Najbliższa czeska miejscowość Uhelná znajduje się zaledwie 1000 m od czesko-polskiej granicy, a więc niewiele ponad 1 km od planowanej przyszłej krawędzi odkrywki. Powiększenie kopalni doprowadzi również do zniszczenia większej części zabytkowego uzdrowiska Opolno Zdrój leżącego po polskiej stronie granicy. Pozostała niewielka część miejscowości, wraz z jej mieszkańcami, zgodnie z planami PGE ma pozostać na skraju wyrobiska. Poszerzeniu i przedłużeniu wydobycia sprzeciwiają się również mieszkańcy przygranicznych miejscowości w Niemczech, którzy obawiają się zapylenia, hałasu, negatywnego wpływu na wody powierzchniowe oraz nie godzą się na kolejne inwestycje przyczyniające się do zmian klimat.

 
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe