×
Wybierz język
dlaczego stop Turów

O Turowie

Zagrożenia

Przyszłość

Działaj

POWIETRZE

Węgiel brunatny jest najbrudniejszym z paliw kopalnych, zawiera wysokie stężenia toksycznych pierwiastków takich jak rtęć, ołów czy kadm. Większość tych substancji jest emitowana do atmosfery przy wydobyciu, transporcie i spalaniu węgla oraz składowaniu popiołów.

 

#
 

Węgiel brunatny jest najbrudniejszym z paliw kopalnych, zawiera wysokie stężenia toksycznych pierwiastków takich jak rtęć, ołów czy kadm. Większość tych substancji jest emitowana do atmosfery przy wydobyciu, transporcie i spalaniu węgla oraz składowaniu popiołów.

Emisje związane z wydobyciem i transportem są niezorganizowane, tj. pochodzą z rozległych powierzchni i zależą od wielu czynników zewnętrznych (np. wiatr), a przez to są trudne do uniknięcia i niewystarczająco raportowane. Zgodnie z raportem środowiskowym, w razie rozbudowy odkrywki Turów znaczący wzrost zapylenia wystąpi najwyżej w odległości do 1 km od granicy kopalni. Oznacza to, że np. miejscowość Opolno Zdrój w całości znajdzie się w strefie zapylenia. Z kolei miejscowość Uhelná znajduje się właśnie 1 km od przyszłej granicy kopalni, a więc zwiększone stężenie pyłu zawieszonego sięgnie także na zamieszkane obszary Uhelnej.

Emisje zanieczyszczeń powietrza z elektrowni Turów obejmują m.in. pyły zawieszone PM2.5, NO2, rtęć. Narażają one ogromną liczbę ludzi na zwiększone ryzyko chorób takich jak udar, rak płuc, inne choroby układu oddechowego i krążenia. U dzieci zwiększają ryzyko infekcji układu oddechowego oraz zaburzeń rozwoju poznawczego. W 2017 r. emisje z elektrowni Turów do powietrza były odpowiedzialne za ok. 120 przedwczesnych zgonów – w tym 80 poza granicami Polski, głównie w Czechach i w Niemczech.

 

 

 

 
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe