×
Wybierz język
dlaczego stop Turów

O Turowie

Zagrożenia

Przyszłość

Działaj

KLIMAT

Kopalnia i elektrownia Turów przyczyniają się do pogłębienia kryzysu klimatycznego poprzez emisję ogromnych ilości dwutlenku węgla. Ponadto działalność kopalni, szczególnie odkrywkowych, pogłębia konsekwencje suszy w regionach górniczych.

 

#
 

Antropogeniczne emisje CO2 są przyczyną obecnie obserwowanej zmiany klimatu. Kopalnia i elektrownia Turów przyczyniają się wprost do pogłębienia kryzysu klimatycznego poprzez emisję ogromnych ilości dwutlenku węgla. W okresie 2020 r. - 2038 r. spalanie węgla wydobytego w kopalni Turów spowoduje emisję co najmniej 10,3 mln ton CO2 rocznie.

Globalne ocieplenie powoduje m.in. wzrost częstości występowania oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak. fale upałów, powodzie, susze, huragany, pożary. W Polsce szczególnie dotkliwe są fale upałów i susze. W latach 2015-2019 mieliśmy do czynienia z suszą, która osiągnęła już rozmiary klęski żywiołowej. W przyszłości przewidywane jest dalsze zmniejszenie sum opadów i zmiany ich rozkładu - więcej nawalnych deszczy i długich okresów bez opadów, a także coraz dłuższe i intensywniejsze fale upałów. Zjawiska te prowadzą do poważnych strat w rolnictwie i leśnictwie, a także zagrażają zasobom wody pitnej dla ludności.

Działalność kopalni, szczególnie odkrywkowych, pogłębia konsekwencje suszy w regionach górniczych. Następuje kumulacja negatywnego wpływu odwodnienia kopalni z oddziaływaniami zmieniającego się klimatu i standardowe metody przeciwdziałania suszy nie są wystarczające. W dodatku, odwodnienia górnicze pozbawiają ludność rezerw wód głębinowych, które są strategicznym zasobem niezbędnym dla naszego bezpieczeństwa.

 
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe