PRÁVNÍ STAV

Ložisko Turów má koncesi pro těžbu hnědého uhlí do konce dubna roku 2020. PGE GiEK realizuje od roku 2015 administrativní kroky pro prodloužení koncese do roku 2044.

V trvajícím procesu schvalování projektu dochází k porušování evropského zákona, konkrétně směrnice SEA (o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí), směrnice EIA (o posuzování vlivu na životní prostředí), Rámcového směrnice o vodě a Pařížské dohody o klimatu.

Konzultací léta trvajícího procesu hodnocení vlivu na životní prostředí se účastnili obyvatelé Česka i Německa, zapojily se do nich samosprávy libereckého kraje a v polovině listopadu vydala česká vláda oficiální negativní stanovisko vůči rozšiřování turovské skrývky.

21. ledna 2020 bylo ukončeno přeshraniční hodnocení působení záměru na životní prostředí („TEIA“). RÚOŽP vydal rozhodnutí v oblasti životního prostředí pro skrývku, při současném ignorování německých veřejných konzultací, trvajících do 20. ledna, a bagatelizování poznámek české společnosti.

Dodatečně, v lednu 2020 PGE zažádalo o prodloužení stávající koncese o max.  6 let. V souladu s polským zákonem, v takovém případě nejsou vyžadovány realizace EIA a veřejné konzultace. Veřejným organizacím nebylo povoleno účastnit se řízení. Rozhodnutí má být vydáno v únoru.

O Nás

Naše organizace společně bojují proti expanzi hnědouhelného dolu Turów v Polsku ve prospěch místních komunit, přírody a klimatu. Podporujeme občanské aktivity mezinárodního společenství na rozhraní České republiky, Německa a Polska. Usilujeme o to, aby závislí na hnědém uhlí Bogatynia vstoupili na cestu energetické, ekonomické a sociální transformace.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.