STAN PRAWNY

Kopalnia Turów posiadała koncesję na wydobycie węgla brunatnego do końca kwietnia 2020 roku. 20.03.2020 Minister Klimatu przedłużył koncesję dla kopalni o 6 lat, z pominięciem udziału społeczeństwa i nie dopuszczając do postępowania organizacji społecznych.

W procesie udzielania pozwolenia na przedsięwzięcie doszło do naruszania prawa europejskiego, a konkretnie dyrektywy SEA (w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko), dyrektywy EIA (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć), ramowej dyrektywy wodnej i Paryskiego porozumienia klimatycznego.

W konsultacjach trwającej latami procedury oceny oddziaływania na  środowisko brali udział mieszkańcy Czech i Niemiec, włączyły się w nie samorządy z kraju libereckiego, a w połowie listopada negatywne stanowisko wobec rozbudowy turowskiej odkrywki zajął oficjalnie rząd czeski.

21 stycznia 2020 zakończyło się postępowanie środowiskowe, a  RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla odkrywki, ignorując trwające do 20 stycznia konsultacje społeczne w Niemczech i bagatelizując uwagi czeskiego społeczeństwa.

Dodatkowo, jeszcze przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PGE wystąpiło o przedłużenie dotychczasowej koncesji o max. 6 lat. Zgodnie z wówczas obowiązującym polskim prawem, w takim przypadku nie było obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym konsultacji społecznych. Organizacje społeczne nie zostały dopuszczone do udziału w postępowaniu. Decyzja została wydana 20 marca 2020 r.

KONCESJA DO  2044 ROKU

17 listopada 2020 roku Polska Grupa Energetyczna złożyła wniosek o przedłużenie koncesji do 2044 roku, która umożliwiłaby wydobycie 289 mln ton węgla brunatnego. Podobnie jak w marcu 2020 roku, odbyło się to po cichu, za plecami opinii publicznej, najbardziej zainteresowanych instytucji, społeczności lokalnych i organizacji.

Starania o przedłużenie koncesji do 2044 roku PGE zaczęła w czasie, kiedy Komisja Europejska rozpatrywała czeską skargę na działalność odkrywki. Warto przy tym zaznaczyć, że w uzasadnionej opinii z 17.12.2020 KE zwróciła m.in. uwagę, że w marcu 2020 roku „polskie władze nieprawidłowo zastosowały przepisy dyrektywy w sprawie dostępu do informacji, w odniesieniu do informowania opinii publicznej i państw członkowskich uczestniczących w konsultacjach transgranicznych, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także zasady lojalnej współpracy zapisanej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej”.

29 kwietnia Minister Środowiska i Klimatu Michał Kurtyka wydał koncesję dla odkrywki Turów do 2044 roku. Pomimo faktu, że poprzednia koncesja jest ważna jeszcze 5 lat, a w TSUE ważyły się losy Turowa. W dodatku PGE, które ubiegało się o odkrywkę, planuje przekazanie w 2022 roku aktywów węglowych, w tym Turowa, do NABE. 

O Nas

Nasze organizacje wspólnie przeciwdziałają rozbudowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w Polsce, dla dobra lokalnych społeczności, przyrody i klimatu. Wspieramy działania obywatelskie podejmowane przez społeczność międzynarodową na styku Czech, Niemiec i Polski. Dążymy do tego, aby zależna od węgla brunatnego Bogatynia weszła na ścieżkę transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.