Opłacalność energetyki i górnictwa węgla brunatnego

Elektrownie opalane węglem brunatnym należące do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) przestaną być rentowne. W zależności od poziomu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA) pod koniec lat dwudziestych zysk operacyjny spółki PGE (EBITDA) spadnie do poziomu 1/31 lub będzie ujemny2, wynika z raportu przygotowanego przez amerykański think tank ekonomiczny Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA)3.

Dlaczego energia węglowa przestaje być opłacalna?

Czynniki wpływające na opłacalność produkcji energii:

 • import energii elektrycznej z zagranicy w związku z niższymi cenami hurtowymi energii u większości sąsiadów Polski;
 • polityka klimatyczna i środowiskowa UE zmierzająca do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez wszystkie kraje członkowskie do 2050 roku — UE wyznacza cele redukcji emisji, co będzie skutkować stopniowym wzrostem cen EUA w kolejnych latach;
 • konkluzje Best Available Techniques (BAT/BREF) dotyczące najlepszych dostępnych technik produkcji energii — będą wprowadzać coraz ostrzejsze wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń;
 • konieczność dostosowania odkrywek węgla brunatnego oraz elektrowni do Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych — może to powodować dodatkowe koszty zarówno dla kopalni, jak i elektrowni opalanych węglem brunatnym;
 • wzrost kosztów ubezpieczenia oraz finansowania remontów elektrowni węglowych wynikający z ustaleń Porozumienia Paryskiego — większe wydatki będą się również wiązać z zakupem sprzętu górniczego oraz refinansowaniem długu kopalni i spółek, które wytwarzają większość energii z węgla;
 • wzrost awaryjności bloków węglowych w miarę eksploatacji (przede wszystkim najstarszych bloków na węgiel brunatny);
 • spadek kosztów technologii pozyskiwania energii odnawialnej (zwłaszcza fotowoltaiki i energii z farm wiatrowych na morzu);
 • spadek cen gazu ziemnego i wzrost bezpieczeństwa dostaw tego surowca, które będą powodować jego większą konkurencyjność względem węgla;
 • wzrost oczekiwań płacowych pracowników sektora wydobycia węgla brunatnego oraz elektrowni związany z rosnącymi wynagrodzeniami ogółu społeczeństwa oraz zwiększeniem dochodów w innych gałęziach gospodarki.

Ubezpieczyciele stawiają na OZE

Największe światowe towarzystwa ubezpieczeniowe kolejno wycofują się z inwestycji w spółki węglowe oraz ograniczają ubezpieczanie kopalni i elektrowni spalających węgiel. Wpisuje się to w coraz wyraźniejszy wśród gigantów finansowych trend, zmierzający do ograniczenia ryzyka związanego z finansowaniem wydobycia paliw kopalnych. Wzrasta natomiast zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii. Przełoży się to na wzrost kosztów ubezpieczenia elektrowni i kopalni węglowych oraz refinansowania długu spółek takich jak PGE.


Przypisy:

1 W scenariuszu zakładającym wzrost cen EUA do 30 euro za tonę w 2030 roku.
2 W scenariuszu zakładającym wzrost cen EUA do 40 euro za tonę w 2030 roku.
3 Raport analizuje możliwe scenariusze rozwoju PGE i opłacalność dalszego wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o spalanie różnych paliw kopalnych oraz w przypadku przejścia na odnawialne źródła energii.

Źródła:

 1. IEEFA report: Poland’s PGE must invest in renewables to replace declining coal profits.
 2. European IPPC Bureau - Reference Documents
 3. The EU Water Framework Directive - integrated river basin management for Europe.
 4. Porozumienie paryskie.

O Nas

Nasze organizacje wspólnie przeciwdziałają rozbudowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w Polsce, dla dobra lokalnych społeczności, przyrody i klimatu. Wspieramy działania obywatelskie podejmowane przez społeczność międzynarodową na styku Czech, Niemiec i Polski. Dążymy do tego, aby zależna od węgla brunatnego Bogatynia weszła na ścieżkę transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.