Transformacja regionu Turoszowa

Transformacja regionu Turoszowa jest nieunikniona. Energetyka oparta na węglu niesie ze sobą poważne koszty środowiskowe, zdrowotne i staje się nieopłacalna finansowo. Raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu  IPCC (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change) z października 2018 roku to wskazówka dla mieszkańców Bogatyni i okolic: węgiel nie ma przed sobą długiej przyszłości, zwłaszcza jeśli miałby być wydobywany kosztem dostępności wody.

W całej Europie kolejne regiony węglowe planują w tej chwili swoją transformację, sięgając po unijne wsparcie. Komisja Europejska planuje wydać nawet 50 miliardów euro na łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków przejścia do zeroemisyjnej gospodarki. Wszystko to w ramach tzw. European Green Deal – Europejskiego Zielonego Ładu.  Jednak przed Turoszowem daleka droga. Aby sięgnąć po środki z funduszu na transformację, trzeba będzie spełnić szereg warunków.

Pierwszym krokiem musi być opracowanie planu opartego na dialogu wszystkich zainteresowanych stron, także Czechów i Niemców. Powinien on obejmować kwestię energetyki powęglowej, zatrzymania emisji z elektrowni Turów i przekształcenia miejsc pracy w regionie. Dobrym przykładem może być tu program sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Dla Zagłębia Turoszowskiego (Bogatyni) taki program dotychczas nie powstał.

Zgorzelecki Klaster Energii

Jednym z pierwszych działań zmierzających do zmian w Bogatyni było utworzenie Komitetu Transformacji Regionu Turoszowa, który w październiku 2019 r. powstał w ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Rolą Komitetu jest działanie na rzecz transformacji regionu węglowego przy współpracy z Komisją Europejską w ramach Platform for Coal Regions in Transition. Platforma stanowi element pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków i ma na celu zapewnienie regionom węglowym przystępującym do transformacji pomocy technicznej i doradztwa dostosowanego do potrzeb.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyjął już 5 projektów transformacyjnych przygotowanych w ramach Klastra Zgorzeleckiego. Dotyczą one samobilansowania energetycznego regionu, edukacji, tworzenia kadr i przekwalifikowywania pracowników, ożywienia turystyki oraz rozwoju nowych źródeł energii.

Alternatywa wobec rozbudowy odkrywki

Ekspertyza: Energetyka XXI w. na Dolnym Śląsku. Alternatywa wobec rozbudowy odkrywki węgla brunatnego i bloku 450 MW w Turowie, której autorami są prof. dr hab. inż. Jan Popczyk i dr inż. Krzysztof Bodzek, wykazuje, że „budowa bloku energetycznego 450 MW w Elektrowni Turów oraz budowa nowej odkrywki węgla brunatnego nie mają ekonomicznego uzasadnienia (...) nie mają również uzasadnienia w świetle kryteriów bezpieczeństwa energetycznego (...) w odniesieniu do kraju, jak również do województwa dolnośląskiego”. Najważniejsze wnioski płynące z dokumentu to:   

przejście z węgla brunatnego na OZE daje od 2 do 3 razy więcej miejsc pracy niż rozbudowa zagłębia i elektrowni;
energia pochodząca ze źródeł OZE może pokryć całe zapotrzebowanie województwa;
środki na wsparcie rejonów górniczych powinny przede wszystkim pokrywać podnoszenie kwalifikacji związanych z transformacją energetyki (głównie zdobywanie umiejętności technicznych w zakresie projektowania, montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw źródeł OZE);
transformacja powinna uwzględniać wsparcie spółdzielni (klastrów), które tworzyłyby lokalne rynki energii elektrycznej;
należy wspierać oddolne inicjatywy zapewniające lokalne bezpieczeństwo energetyczne;
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego powinno być w pierwszej kolejności realizowane we własnym zakresie, a dopiero w sytuacji, gdy nie jest to możliwe przez innych (np. gminę, powiat, województwo, kraj).


Źródła

  1. ENERGETYKA XXI w. NA DOLNYM ŚLĄSKU. ALTERNATYWA WOBEC ROZBUDOWY ODKRYWKI WĘGLA BRUNATNEGO I BLOKU 450 MWW TUROWIE
  2. Czysta energia dla wszystkich: Rada przyjmuje pozostałe akty o rynku energii elektrycznej i o agencji ACER
  3. Komisja Europejska: Europejski Zielony Ład

O Nas

Nasze organizacje wspólnie przeciwdziałają rozbudowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w Polsce, dla dobra lokalnych społeczności, przyrody i klimatu. Wspieramy działania obywatelskie podejmowane przez społeczność międzynarodową na styku Czech, Niemiec i Polski. Dążymy do tego, aby zależna od węgla brunatnego Bogatynia weszła na ścieżkę transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.