Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?

Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání klimatickou krizi, která se týká všech lidí na světě. Za druhé jeho činnost má negativní vliv na kvalitu vzduchu a stav vod ve třech státech Evropské unie. Z nejnovějších výzkumů realizovaných na zakázku německého města Žitava plyne, že polský důl má negativní vliv na stav vody v Sasku, a to se může stát příčinou budoucích problému v přístupu k vodě. Podobné, jaké mají obyvatelé Libereckého kraje. Mezitím Češi provedli kalkulaci nákladů, které bude třeba uhradit na ochranu zdrojů pitné vody v Čechách následkem činnosti Turowa. 

1. Turów odvodňuje Německo

V pondělí 12. 10. 2020 proběhla v německé Žitavě (Zittau) konference věnovaná vlivu polského povrchového dolu Turów na spodní vody v Sasku. Thomas Zenker, starosta Žitavy, vyzval, aby si saské úřady vzaly příklad z Čech a zahájily právní kroky proti plánům PGE v Turowě.

Během konference byly prezentovány výsledky studie německého hydrogeologa Ralfa Kruppa. Studie zřetelně ukazuje, že polský důl má negativní vliv na stav vod u naších západních sousedů. Mj. způsobuje významný pokles spodních vod (už o 100 m, a předpokládá se další pokles o 20 m); pokles úrovně terénu v oblasti Žitavy, který povede k ohrožení poškození budov.

Kromě toho jsou ve spodní části Nisy pravidelně měřeny vysoké koncentrace siřičitanů. Bylo také zjištěno ovlivňování spodní vody kyselými důlními vodami. Navíc, dle mínění Dr. Kruppa, doba nezbytná pro zatopení povrchového dolu po ukončení těžby bude mnohem delší, než bylo uvedeno a tento proces bude trvat až 144 let!

— Každý hnědouhelný důl pohání klimatickou krizi, ale Turów kromě toho ohrožuje kvalitu vody a stabilitu celé oblasti. Rozvoj povrchové těžby porušuje evropské zákony o ochraně životního prostředí. Turów je třeba zastavit – prohlásil Karsten Smid, energetický specialista v Greenpeace v Německu.

— Lidé ve třech zemích platí cenu za chamtivost PGE — komentuje Riccardo Nigro, z Evropské kanceláře pro ochranu životního prostředí — Pokud Komise přistupuje k Evropské Zelené dohodě, klimatické činnosti a právnímu státu vážně, musí neprodleně zahájit proti Polsku řízení ve věci nedodržení závazků členského státu a učinit PGE odpovědnou za nelegální využívání vody.

Zdroje

 1. https://www.youtube.com/watch?v=YF8gcITRmOs&feature=youtu.be 
 2. https://zittau.de/de/turow-studie 
 3. https://www.radiodresden.de/beitrag/turow-tagebau-studie-warnt-zittau-sinkt-ab-667802/ 
 4. https://www.saechsische.de/zittau/turow-studie-auswirkungen-auf-deutsche-seite-gefahr-umwelt-grundwasserabsenkung-bodenabsenkung-laerm-5294475-plus.html 
 5. https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/turow-tagebau-trinkwasser-gutachten-greenpeace-100.html 
 6. https://www.greenpeace.de/themen/energiewende-fossile-energien/kohle/turow-bedroht-wasser-und-klima 
 7. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studie-dusledky-tezby-v-dole-turow-muzou-byt-horsi-nez-se-ceka/1945127
 8. https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/24261-turowu-se-boji-uz-i-nemci-propad-zeme-v-zitave-kontaminovana-nebo-zadna-voda.html 
 9. https://www.pb.pl/niemcy-skarza-sie-na-wode-1005203 
 10. https://www.money.pl/gospodarka/polska-elektornia-turow-drazni-juz-nie-tylko-czechow-beda-kolejne-skargi-6564193615301248a.html

2. České náklady polského uhlí

Liberecký kraj ve spolupráci s vodárenskými společnostmi (Severočeskou vodárenskou společností a Frýdlantskou vodárenskou) zkalkuloval náklady, které bude nutné vynaložit na ochranu zdrojů pitné vody v Čechách. Hlavním ohrožením je pro ně činnost v polském hnědouhelném dole Turów, která odvodňuje celé okolí.

Dle aktuálních odhadů dosáhnou náklady cca. 1,5 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí má povinnost oznámit Evropské komisi existenci škod a výši nákladů, a požadovat jejich náhradu — shrnuje portál libereckého kraje.

— Toto finanční zatížení nemohou hradit subjekty, které problém nezpůsobily, ani čeští daňoví poplatníci. Dle mého mínění by měl náklady hradit ten, kdo tuto situaci způsobil, tedy PGE. Proto jsme kalkulaci zaslali na ministerstvo životního prostředí a požádali jsem o náhradu nákladů z Evropské komise. Zatím jsme neobdrželi odpověď. Požádali jsem o to 12. října — komentoval pro portál Liberecký kraj hejtman Martin Půta.

 1. https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul-vycislily-je-vodarenske-spolecnosti-n1084378.htm
 2. https://www.regiony24.cz/112-237039-odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul--vycislily-je-vodarenske-spolecnosti
 3. https://genus.cz/regiony/liberecko/odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-nbsp-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul-vycislily-je-vodarenske-spolecnosti-n492494.htm
 4. https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/naklady-s-tezbou-v-turowe-odhadl-liberecky-kraj-na-1-5-mld.kc
 5. https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/24224-naklady-na-ochranu-vodnich-zdroju-kvuli-turowu-odhady-hovori-o-miliarde-a-pul.html
 6. https://www.frydlantsko.eu/2020/10/09/odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul-vycislily-je-vodarenske-spolecnosti/
 7. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Hejtman-Puta-Doposud-jsme-na-opatreni-vynalozili-nekolik-milionu-639873
 8. https://iuhli.cz/tezba-v-turowe-vyjde-kraj-na-15-miliardy/¨
 9. https://liberec.rozhlas.cz/ochrana-zdroju-pitne-vody-na-frydlantsku-kvuli-polskemu-dolu-prijde-na-miliardu-8336364
 10. https://www.komunalniekologie.cz/info/naklady-vznikle-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-jsou-odhadnuty-na-miliardy-pul
 11. https://www.vodarenstvi.cz/2020/10/11/ochrana-zdroju-pitne-vody-na-frydlantsku-prijde-na-miliardu-a-pul/

3. Výzva politiků a nevládních organizací

14. října proběhlo ve Vratislavi zasedání pracovní podskupiny G1 MKOO Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním. O dva dny dříve dostali členové pracovní skupiny výzvu, pod kterou se podepsala polská europoslankyně, polští poslanci a poslankyně, vědci a nevládní organizace.

Ve výzvě bylo zdůrazněno, že z důvodu negativního vlivu dolu Turów na stav vod a vodní hospodářství v Čechách, a také v Německu, a i v Polsku, je nezbytné:

 • uznat negativní vliv dolu Turów na množstevní stav spodní vody za problém s mezinárodním významem
 • společné a koordinované jednání všech států zastupovaných v MKOOpZ při hodnocení shody rozšíření dolu Turów s čl. 4 odst. 7 Rámcové směrnice o vodě.

Ve výzvě čteme: „kvůli tomu, že činnost dolu Turów znemožňuje dosažení dobrého množstevního stavu vod do roku 2027 v Česku, Německu a Polsku, započtení těchto problémů s nadregionálním významem považujeme za zásadní první krok směřující ke zlepšení stavu vod v celém mezinárodním povodí. Dosažení dobrého stavu všech jednotlivých vod do roku 2027 je povinností všech členských států, kterou však ani Česko, ani Německo nemůžou dosáhnout bez spolupráce s Polskem.

Takovýto přístup k řešení pro všechny tři státy společných problémů na jednom fóru je všeobecně závazný a podporovaný nejenom celoevropskými nevládními organizacemi, ale také mnoha dalšími zástupci z Německa, Česka a Polska, jakými jsou členové lokálních samospráv a národních parlamentů, a také poslanci Evropského parlamentu”

4. Odvolací řízení neustále trvá

Ve čtvrtek 23. 1. 2020, dva dny po zveřejnění rozhodnutí vydaného ve věci životního prostředí pro důl Turów, vratislavské ředitelství úřadu pro ochranu životního prostředí (RDOŚ) vydalo rozhodnutí o vydání správního aktu o okamžité proveditelnosti. Postup posuzování veřejných připomínek a expertíz dodaných stranami řízení měl původně trvat do března roku 2020, ale vratislavský RDOŚ v prosinci prohlásil, že má postačující informace pro vydání rozhodnutí ve věci životního prostředí, a to i přes nadále probíhající konzultace zprávy o dopadu na životní prostředí v Německu, kde na oznámení připomínek měli čas do 20. ledna 2020.

V souvislosti s početnými formálními chybami a námitkami ohledně porušení několika evropských směrnic, se řada subjektů vůči tomuto rozhodnutí odvolala ke Generálnímu ředitelství pro ochranu životního prostředí.

Nyní probíhá odvolací řízení, které by mělo být ukončeno 9. září. Jelikož se doposud žádné rozhodnutí neobjevilo, řízení bude nejspíš prodlouženo.  

 

Zdroje:

 1. http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia
 2. https://stopturow.com/pl1.php?dzial=2&kat=14&art=1
 3. http://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszczenia/168549/DOO%C5%9A-WD%C5%9A-ZOO.420.41.2020.AB.1---BIP.pdf 

Populární články

30. duben 2021

PGE – mýty a realita

Co říká PGE?1 V případě uzavření komplexu Turów přijde o živobytí 80 000 polských občanů. Fakta V dubnu 2021 bylo v hnědouhelném dole a el...
6. srpen 2020

Spor o Turów pokračuje

Polská strana neustále nechce přiznat, že Turów ovlivňuje stav podzemní vody v sousedních zemích. V Česku věc nabrala tempo a tato otázka je už proj...
30. listopad 2021

Následky katastrofy v dole Turów

V roce 2016 došlo v dole Turów ke katastrofě. Na složiště těžebního odpadu se sesunula zemina a zasypala uhlí určené k vytěžení. Dle polsk&eacu...

O Nás

Naše organizace společně bojují proti expanzi hnědouhelného dolu Turów v Polsku ve prospěch místních komunit, přírody a klimatu. Podporujeme občanské aktivity mezinárodního společenství na rozhraní České republiky, Německa a Polska. Usilujeme o to, aby závislí na hnědém uhlí Bogatynia vstoupili na cestu energetické, ekonomické a sociální transformace.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.