Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa

20 marca 2020 na stronie Sejmu opublikowano odpowiedź na interpelację nr 2685 posłanki Anity Sowińskiej w sprawie kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów do 2044 r.

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa

Zamieszczamy interesujący fragment:

Ad. 3) W jaki sposób Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamierza przekonać władze Republiki Czeskiej oraz Federalnej Republiki Niemiec do udzielenia odstępstwa od osiągnięcia celów Dyrektyw 2000/60/WE oraz 2006/118/WE dla wód powierzchniowych i podziemnych, na które wpływa odkrywka węgla brunatnego Turów, a które znajdują się poza terytorium RP lub które są wodami międzynarodowymi zarządzanymi wspólnie?

Dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje współpracę z właściwymi organami tych państw w celu przygotowania jednego międzynarodowego planu gospodarowania wodami lub zapewnienia koordynacji w jak największym stopniu na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza planu gospodarowania wodami, obejmującego obszar dorzecza znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie działań na tym obszarze dorzecza ukierunkowanych na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy – Prawo wodne. MGMiŻŚ realizuje te zadania w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Projekt międzynarodowego planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jest w początkowej fazie przygotowania. Udzielenie odstępstw będzie poprzedzone rzetelną analizą spełnienia warunków przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem, których można określić odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 4 RDW.

Warto również, nadmienić, iż temat planowanego rozszerzenia KWB Turów jest konsultowany w ramach Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Podstawą tych konsultacji są zapisy Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, podpisanej w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r. Strona polska, zarówno inwestor KWB Turów, państwowa służba hydrogeologiczna jak i polska część Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych, prowadzi współpracę ze stroną czeską w sposób zapewniający pełną transparentność działań w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia. Zarówno polska, jak i czeska część PL-CZ Komisji ds. Wód Granicznych ma świadomość wpływu postępowania transgranicznego dotyczącego KWB Turów na relacje dwustronne, stąd starania obu stron, by działać zgodnie z zapisami ww. umowy.

Kwestiami monitoringowymi w ramach PL-CZ Komisji zajmuje się Grupa robocza HyP (Grupa robocza do spraw hydrologii, hydrogeologii oraz osłony przeciwpowodziowej). Dokonuje zalecanych prac monitoringowych, wymiany danych, informacji i wspólnych pomiarów, w ustalonej częstotliwości i zakresie, na jaki pozwala stan techniczny obiektów monitoringu.

Polska część PL-CZ Komisji dokłada wszelkich starań, by działania prawne inwestora KWB Turów, jak i innych podmiotów (Ministerstwo Klimatu), które są odpowiedzialne za przedłużenie koncesji dla KWB Turów, były zgodne z zapisami Umowy między Rządem RP a RC o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, w szczególności z zapisami art. 1, 2 i 12, w kontekście uzgodnień dwustronnych wszystkich inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na stosunki wodne na terytorium drugiego państwa (a postępowaniem w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie w kopalni Turów „Kontynuacja wydobycia złóż węgla brunatnego Turów”). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Klimatu o uwzględnienie zapisów Umowy przy wydawaniu koncesji na wydobycie w Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

 

Cała odpowiedź jest dostępna na stronie sejm.gov.pl

 

Popularne Artykuły

20 styczeń 2020

Czesi skarżą Turów!

Liberecki kraj złożył skargę do Komisji Europejskiej w sprawie planowanej rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Czeski region - Liberecki Kraj złożył skargę do Komisji Europ...
28 kwiecień 2021

PGE manipuluje danymi na temat Turowa. Poznaj fakty

Pod koniec kwietnia 2021 r. PGE rozpoczęła agresywną kampanię  „Zielony Ład, a nie dzika transformacja”. Wykupiono szereg artykułów sponsorowanych w polskiej i zagranicznej ...
26 maj 2021

Problem z Turowem i polskim węglem – 10 faktów

Ostatnie kilka dni to był niezwykły czas w polskiej energetyce. W sprawie kopalni i elektrowni w Turowie jak w soczewce skupia się nieudolne podejście rządu Mateusza Morawieckiego do sprawiedliwej ...

O Nas

Nasze organizacje wspólnie przeciwdziałają rozbudowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w Polsce, dla dobra lokalnych społeczności, przyrody i klimatu. Wspieramy działania obywatelskie podejmowane przez społeczność międzynarodową na styku Czech, Niemiec i Polski. Dążymy do tego, aby zależna od węgla brunatnego Bogatynia weszła na ścieżkę transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.